Контакти Fillmed Филмед – България

Tърговски представител:
Йоана Мичева – тел: 0879 208 979
 
Логистика и склад: 
Денка Тодорова – тел: 0879 599 207
 
 
Адрес: 1504 София.
ул. „Шипка“ 35