All for Joomla The Word of Web Design

Мултицентрично, рандомизирано, сравнително, сплит фейс Split-Face, перспективно клинично проучване за период от 18 месеца, оценяващо ефикасността и безопасността на ART FILLER Fine Line и ART FILLER Universal ( Fillmed lab).

Patrick Trevidic, MD,* Pierre Andre, MD,†  Laurent Benadiba, MD,‡Jean-Jacques Deutsch, MD,x  Olivier Galatoire, MD,¶  Philippe  Garcia, MD,* Anne  Grand-Vincent,  MD,k  Sylvie Boisnic, MD,**  Jean-Charles Kerihuel,  MD,†† and Catherine Salomon, MD‡‡

През последните години се забелязва нарастващата тенденция да се предлагат все повече нови търговски марки филъри за корекция за бръчки и заместване на обем в лицето. За обективна преценка кои са филърите с най-продължително задържане на коригиращия ефект и най-висока степен на безопасност  е необходимо да се проведе независимо, рандомизирано клинично проучване, базирано на обективни, инструментални доказателствени методи.

ЦЕЛ: Да се сравни дългосрочната ефективност и безопасност на ART FILLER Universal (AFU) и ART FILLER Fine lines (AFFL) срещу популярни на пазара хиалуронови  филъри за третиране на назолабиални линии и бръчки тип “пачи крак“ : JUVEDERM Ultra 3 (JUV;  Allergan)  и  FIRST LINES PureSense (FLPS; Teoxane).7,8 Изборът на контролни  продукти се базира на няколко критерия:  Първо, те имат гел от ХК със сравнимо поведение и характеристики, (JUV съдържа 24 mg/mL ХК и  FLPS съдържа 20 mg/mL ХК) и лидокаин (0.3%). Второ, всички имат еднакви индикации за приложение и се инжектират с еднакъв размер игла/канюла. И последно, сравнителните продукти/контроли се използват за третиране на еднакви зони на лицето и еднакви индикации, разрешени от FDA.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ: Дизайн базиран на перспективно, рандоминизирано, двойно сляпо, сравнително, половин лице “split-face“ ART FILLER Universal (AFU) срещу  JUVEDERM Ultra 3 (JUV) и (AFFL) срещу  FIRST LINES PureSense (FLPS). Степента на дълбочина на назолабиалните линии  и бръчки тип “пачи крак“ се регистрираха   от независима организация  Group for Research and Evaluation in Dermatology and Cosmetology (GREDECO, Paris, France). Методологията на оценяване на продуктите, която се използва, е нов, уникален подход за проследяване и подобрява  настоящия Златен Стандарт за клинична оценка (половин лице-split-face, двойно сляпо проучване).Приложена е двойна система за  оценка  за  дълбочина и обем на бръчките и плътност на кожата : скала на  Lamperle и Global Aesthetic Improvement Scale (GAIS), комбинирано с обективни инструментални измервания :

1.Стандартизирани снимки;

2.Профилометрия: 3D визоализация на бръчките и измерване на обема, (V/mm2) SkinStation

3.Високочестотен ултразвук: дебелина на дермата (HFUS) (mm), MONADER

Хиалуроновата киселина (ХК) е основен компонент в здравата кожа.1–3   Хиалуроновата киселина във филърите преминава през химически процес  cross-linking, който я стабилизира, уплътнява и превръща в неразтворим гел с продължително действие. Реологичните характеристики на филъра, инжектираното количество, особеностите на третираната зона  повлияват клиничния резултат. Проучването оценява дългосрочната ефективност  (18 месеца) и безопасност на два нови филъра AFU и AFFL с  0,3% лидокаин, който да намали болката при инжектиране без да компромитира ефективността, безопасността и дълготрайното задържане на ефекта.9–11

Материал и Методи

Продукти:

ART FILLER Universal filler (AFU; FILLMED, Paris,France) е нов гел с ХК (25 mg/mL) за третиране на средни до дълбоки бръчки, като назолабиални гънки. ART FILLER Fine lines (AFFL; FILLMED) съдържа 20 mg/mL за корекция на повърхностни, фини линии, като crow’s feet- „пачи крак“, околочен контур, чело, бузи. AFU и AFFL съдържат 0.3% лидокаин хидрохлорид.

Дизайн на клиничното проучване:

Първата част на проучването е перспективно, рандоминизирано, двойно сляпо( използва се  split-face дизайн за да се сравни AFU с JUV при третиране на назолабиални гънки и  AFFL с FLPS за третиране на  crow’s feet „ пачи крак“. Резултатите се  проследяват и документират в един център от  независим изследовател след  30 дни (D30) и 90 дни( D45) и 180 дни( D180).

Втората част на проучването е open-label, в която включените пациенти се проследяват още 12 месеца (общо 18 месеца).

Селекция на пациенти:

Дерматолог от (GREDECO) селекционира жени и мъже с назолабиални гънки, както и такива с crow’s feet без ограничение във възрастта с Fitzpatrick phototype of I to IV, и  Lemperle score12 на двете половини на лицето 3 или 4 за назолабиални гънки и 2 за crow’s feet. Пациентите не получават други коригиращи процедури (операции, ботолинов токсин или филъри) поне 12 месеца преди старта на проучването и никога назолабиалните им гънки не са запълвани с филър. Пациентите нямат противопоказания за поставяне на филър с ХК.

Лечение:

Медицинският специалист инжектира AFU или AFFL в едната половина на лицето по избор и  a JUV или  FLPS  в другата.

За назолабиални гънки AFU и JUV бяха инжектирани в средния до дълбок дермис с канюла 27G/37-mm с retrotracing technique. Максимално инжектирано количество 1 мл. на страна

Бръчките „ пачи крак“ бяха третирани с AFFL или FLPS в горна дерма с игла 30G.

Рандомизиране:

Всички продуктите използвани в проучването бяха поставени в еднакви спринцовки. Очите на пациентите бяха покрити по време на инжектирането. Нито пациентът, нито лекарят, нито координаторът на независимата организация  GREDECO  знаеха на коя половина от лицето кой продукт е инжектиран. Опаковките на продуктите са еднакви, но с идентификационен номер, като се генерира автоматично за проследяване на коя половина от лицето е инжектиран  съответния продукт след дешифриране на кода от GREDECO. (SPSS, Inc.).

Оценка и проследяване:

Проведено е централизирано оценяване на резултатите от независим изследовател на   GREDECO, който  определи  изходните данни по скалата на Lemperle 12 . за “пачи крак“ и назолабиални гънки, като се направиха и стандартизирани снимки на таргетните зони с висока резолюция.

Методът профилометрия регистрира обема на бръчките(V/mm2; Skinstation) . Високочестотният ултразвук (20 MHz; HFUS; Monaderm)  представя 3D визуализация на кожата и измерва  плътността  и структурата й, като  дава ранни данни за формирането на възпалителни процеси/ грануломни възли. (collagen formation)13

Определени са параметрите по скалата на Lemperle scale преди поставянето на филъра. При всяко посещение се прави измерване на същите параметри, които се документират. Отчетени са придружаващите странични реакции по скала от 0 липсващи-до 3 тежки: кръвонасядане,   зачервяване, оток. Пациентите са проследени на 24ти и 72ри час след инжектирането на продуктите, за да се  констатират страничните реакции.

Пациенти:

70 пациента бяха селектирани от които бяха включени 61- ма на средна възраст  55.3 год.(36-72) с Body mass index  средно 23.4  (15.6- 34.5); фототип -II,III и IV

РЕЗУЛТАТИ: ОЦЕНКА НА БЕЗОПАСНОСТТА.

Изследване с високо честотен ултразвук (HFUS)  на всяка инжектирана зона беше проведено при всяко посещение  в продължение на 18 месеца : D0, 1, 3, 6, 9, 12 и 18 месец с цел ранно регистриране на възпалителни реакции ( възли / гранулом) след инжектирането, които все още не са клинично изявени.

Първа част на проучването: От D0 до 6 месец: 61 пациенти, оценени за 1 месец. Изследвани са 288 инжекирани зони (околоочни бръчки : 69 AF FINE LINES + 69 сравнителни FLPS / назолабиални гънки : 76 AF Universal + 74 сравнителни JUV). CREDECO не установи риск от развитието на възпалителни процеси в нито една от инжектираните зони.

Втора част на проучването: От 6 до 18 месец – 18-месечно проследяване: 35 участници

Вкючващи критерии: 1 бръчки “пачи крак“ оценка 2 по LEMPERLE  / Назолабиални гънки – оценка 3 до 4 по LEMPERLE: 90% жени / 10% мъже

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *